Kako sačuvati svoj akumulator

1) Održavajte nivo elektrolita. Ako Vaš akumulator ima čepove koji se skidaju, potrebno je otvoriti ih, i prekontrolisati nivo tečnosti u ćelijama, i po potrebi dodati čistu destilisanu vodu. NIKAKO ne dodavati novu ili korišćenu sumpornu kiselinu, samo ćete dovesti do toga da Vaš akumulator pre propadne. Da bi sprečili defekt akumulatora, potrebno je prekontrolisati, da li je nivo elektrolita približno na 10 mm iznad gornje ivice separatora, ukoliko je niži, dodati isključivo destilovanu vodu.

2) Kleme držati čiste. Vizuelno prekontrolisati kleme i kablove, barem jednom godišnje, naročito pri visokim spoljnim temperaturama, na pojavu korozije. Ako se pojavi korozija, očistiti je strugačem i čeličnom četkom. Kleme moraju biti dobro očišćene i pritegnute, smanjuje se otpor struji prilikom startovanja motora, i štedi akumulator.

3) Kućište akumulatora držati čisto. Ne dozvolite da se na kućištu akumulatora zadržava prašina, i ostaci od motornog ulja i drugih nečistoća. Potrebno je da je uvek čisto i suvo.

4) Održavajte napunjenost akumulatora. Ako Vaše vozilo ne koristite nedeljama ili mesecima, potrebno je pre ponovne upotrebe, dopuniti akumulator. Nedostatak upotrebe vozila, dovodi do samopražnjenja akumulatora, stvaranja sulfatnih naslaga, a samim tim i do propadanja akumulatora. Način i vreme punjenja zavisi od tipa Vašeg akumulatora. Zato je bitno da Vaš akumulator držite napunjen.

5) Održavajte električnu instalaciju u ispravnom stanju. Ispravno stanje svih električnih komponenti u vozilu, produžava život Vašem akumulatoru!
Pre nego što uskladištite Vaš akumulator, trebalo bi da uradite:
                                                       
1.        Očistite kućište i polne izvode, sa soda-bikarbonom i običnom vodom.
 
2.        Proveriri nivo elektrolita, i po potrebi dosuti, isključivo destilovanu vodu.
 
3.        Proverite Vaš akumulator pomoću hidrometra i/ili voltmetrom, da budete sigurni da je skroz napunjen.
 
4.        Ako je potrebno, dopunite Vaš akumulator. Akumulator uskladišten u praznom stanju, će biti podložniji smrzavanju, sulfatizaciji i povećanju brzine pražnjenja. Totalno napunjen akumulator se neće zamrznuti ni do - 30°C, ali ako je ispražnjen, zamrznuće se i na temperaturi od 0°C.
 
5.        Jednostavno dopunjavanje akumulatora, dok automobil radi na leru, NEMA velikog efekta na punjenje. Puno punjenje Vašeg akumulatora sa alternatorom u vozilu, postiže se dužom vožnjom. U svakom slučaju, mi Vam preporučujemo klasičan način punjenja, sa akumulatorskim punjačem, van vozila.
                                                       
Čuvajte svoj akumulator u suvom, prohladnom, dobro provetrenom prostoru, temperature iznad 0°C, daleko od domašaja dece i životinja. Proveravajte nivo elektrolita i stanje napunjenosti akumulatora svakih 45-60 dana. Ako je potrebno dodajte destilovanu vodu, i ponovo ga dopunite sa punjačem.

akumulator za motor
piaggio logo
kontrola akumulatora i struje punjenja akumulatora izmerite instrumentom na klemnama
- napon kada je motor ugasen - 12 do 12,5 V
- napon kada je motor upali - iznad 13 V
- napon kada se doda gas - oko 13,8 V


Dimenzije akumulatora
za Free: 121 x 71 x 93 mm
kapacitet
12V 4Ah

Dimenzije akumulatora
za Liberty: 138 x 77 x 141 mm
težina 3,1 kg
zapremina 0,6 l
kapacitet
12V 9Ah

sajt postavljen februara 2007    Ideja, izrada, održavanje  - Tićma
start   slikeF   slikeL   tehnikaF   tehnikaL   uputstva   uradi_samF   uradi_samL   sastavljanje   sklopoviF   sklopoviL   tuningF   tuningL   stylingF   stylingL   oglasi   klub     forum   sponzori
translated to the languages
sadržaj sajta
Uputstvo za punjenje akumulatora

15 sati punjenja je optimalno ali ne sa strujom od 6A već sa strujom koja je 10% od kapaciteta. Znači, ako je akumulator 4Ah, puniti strujom od 400mA. Ako stavite na red sijalicu od pozicije, 5W, struja je 0,4A, pa je ovo dobra kombinacija za punjenje od 15 sati.
Piaggio